PlayStation Tank Controller

[Stuart] ønsket en mer intuitiv måte å kontrollere sin Rover-plattform enn programvareløsningen han hadde brukt. Han slo seg på å bruke en PlayStation Controller med en AVR for å operere ROVER trådløst. Han fant et par referanser for å snakke med kontrolleren ved hjelp av SPI på et bilde og tilpasset det for sin atmega88. Koden er tilgjengelig på hans nettsted. Han fjernet rommelemotorene fra kontrolleren og fylte brikken pluss senderpakken inne. Linx TX / RX-paret er montert på pluggbare brett, slik at han kan bruke dem på andre prosjekter. En video av tanken i bevegelse er etter hoppet.

Back to top